Rajasthan Government - Parliamentary Secretaries

Sl.
No.
Name Room No. & Building

Address

Phone Numbers

Office Residence Vidhan Sabha (Room & PABX Ext. No.)
1. Sh. Suresh Singh Rawat         425
2. Sh. Jitendra Kumar Gothwal         422
3. Dr. Vishwanath Meghwal         218
4. Sh. Ladu Ram Vishnoi         214
5. Sh. Bhaira Ram Chaudhary         221
6. Sh. Narendra Nagar   8/13, Vidhayak Nagar (East), Jaipur     -
7. Sh. Bhima Bhai   7/6, Vidhayak Nagar (West), Jaipur     -
8. Sh. Shatrughan Gautam   205, Prabhuraj Appartment, Near Civil Lines Fatak, Jaipur     -
9. Sh. Omprakash   30, Kailashpuri, Jagatpura, Malviya Nagar, Jaipur
6/5, Vidhayak Nagar (West), Jaipur
    -
10. Sh. Kailash Verma   M-19, Gandhi Nagar, Jaipur
A-5, Lohia Colony, Vaishali Nagar, Jaipur
  2712200 -

©Rajasthan Legislative Assembly Secretariat